Громадська організація • Non-Governmental Organization • Общественная организация

Ми надаємо можливості

Соціальне підприємство - Об'єднаний капітал - Громадська організація

Положення

В цій рубриці Ви ознайомитесь із нашими положеннями:

1. Положення №1 - "Загальні положення про членство в організації";

2. Положення №2 - "Про порядок присвоєння та використання фіксованого номера члена Організації"

3. Положення №3 - "Про конфіденційність";

4. Положення №4 - "Про вступні та членські внески";

5. Положення №5 - "Про Фонд суспільного добробуту громадської організації « Я є »";

6. Положення №6 - "Програми Організації « Я є » і джерела фінансування Програм";

7. Положення №7 - "Про черговість у задоволенні соціальних та економічних потреб членів Організації";

8. Положення №8 - "Про кошторис Організації";

9. Положення №9 - "Про нерухомість";

10. Положення №10 - Розрахунок вартості платежу за нерухомість, передану в користування члену організації" ;

11. Додатки:

  • до Положення №2 від 21.10.2014 р «Про порядок присвоєння та використання фіксованого номера члена Організації»;
  • до Положення №7 від 21.10.2014 р «Про черговість і задоволенні потреб членів Організації»;
  • до Положення №9 від 21.10.2014 р «Про нерухомість».


      
Положення №1
   "Загальні положення про членство в організації"

   1.Учасником (членом) громадської організації «Я є» (далі по тексту - організація) може бути фізична особа яка досягла віку 14 років.
   2.Члени організації керуються Статутом та Положеннями організації.
   3.Організація приймає вступні та членські внески, а також інші грошові і матеріальні засоби здобуті тільки чесним шляхом.
   4.Керуючі організації є членами організації і мають права та обов'язки (в тому числі і майнові) рівні з іншими членами організації.
   5.Членом організації може бути громадянин України, іноземний громадянин чи особа без громадянства.
   6.Членство в Організації добровільне і індивідуальне.
   7.Вступ в Організацію здійснюється на підставі заяви особи, яка має намір вступити в Організацію (зразок заяви див. Додаток №1 «заява»)
   8.Членство в Організації фіксування. Кожному члену Організації присвоюється порядковий номер члена Організації (див. Положення №2)
   9.Кандидат в члени Організації стає її членом з моменту прийняття рішення Правлінням Організації.
   10.Правління Організації приймає рішення про прийняття кандидата в члени Організації за наявності:
     - Заяви кандидата;
     - Сплати вступного внеску.
   Примітка:
   1.Кандидат може подати заяву особисто, направити поштою, за допомогою e-mail та факсимільного зв'язку.
   2.До отримання оригіналу заяви, копія в т.ч. факсимільний або отримана по e-mail має юридичну силу.
   3.Членські внески сплачуються на розрахунковий рахунок Організації, в установу банку (дивитися Додаток №2 «Оплата внесків»).

   11.Вступий внесок сплачується одноразово і становить 50 (п'ятдесят) гривень 00 коп. на 2014-2015 роки.
   12.Членські внески сплачуються щомісячно, починаючи з наступного місяця, в якому була здійснена оплата вступного внеску. Сума членського внеску на 2014 рік становить 50 (п'ятдесят) гривень 00 коп. в місяць (УВАГА: не плутати вступний внесок з членським внеском).
   13.Член Організації, який має заборгованість по членських внесках 3 (три) місяці може бути виключений з членів Організації.
   14.Прі відсутності щомісячного внеску, членство в Організації припиняється автоматично. При погашенні заборгованості - членство в Організації відновлюється автоматично.
   15.Підтвердження надходження вступних та членських внесків є виписки з банку про надходження коштів з фіксацією дати і часу надходження коштів.
   16.Член Організації, який грубо порушує Статут та Положення Організації виключається з членів Організації в примусовому порядку.
   17.Член Організації підтверджує, що ознайомився з «Положенням №3« Про конфіденційність »і дає свою згоду на обробку своїх особистих даних відповідно до умов цього Положення.
   18.В разі смерті члена Організації членство в Організації припиняється автоматично.


 


   Для вступу в громадську Організацію "Я є" необхідно, власноруч, написати заяву на ім'я голови Правління:

П Р И К Л А Д:

 
 
                                                   Голові Правління
                                                        Громадської організації «Я є»
                                                        Артюхову В. О.
                                                        ___________________________________________
                                                       (П.І.Б.) (Ваше прізвище, ім'я, по-батькові повністю)
                                                        ___________________________________________
                                                                              (індефікаційний код)
                                                        ___________________________________________
                                                   (дата народження,  номер паспорту, ким і коли виданий)
                                                        ___________________________________________
                                                                 (адреса проживання та поштовий індекс)
                                                        ___________________________________________
                                                                   (адреса прописки та поштовий індекс)
                                                        ___________________________________________
                                                                    (контактний тел., e.mail (якщо є)
 
 
                                                  Заява
 
         Прошу прийняти мене в члени Громадської організації «Я є».
         Зі Статутом та Положеннями ознайомлений(а), визнаю та обов'язуюсь дотримуватися.
         Прошу взяти меня на облік Громадської організації «Я є».
 
 
     «__» __________ 20__р.                                                ____________________
                                                                                                  (П.І.Б., підпис)

     

 
  
 Додаток №1
 до Положення№1
 «Загальні положення 
про членство в організації»                                 

                                                       «Оплата внесків»

   Вступний та членські внески сплачуються на розрахунковий рахунок Організації «Я є» безпосередньо у відділеннях банків або електронним платежем.
   Зразок бланка (заява на переказ готівки) для оплати через банки (відділень банків):

   Вступний внесок:
 
Заява на переказ готівки: Дата здійснення операції:
Сумма: 50,00 грн без ПДВ
Платник:
Адреа проживання:

Отримувач: Название: Громадська Організація «Я Є»
Банк: ТВБВ№10026/0187 Філії – Головного управління по м. Києву та
Київській області АТ «Ощадбанк»
Код ЕГРПОУ: Розрахунковий рахунок: МФО банка:
3 9 3 9 4 6 3 6 26007300702510 3 2 2 6 6 9
Призначення платежу: Вступний взнос    
ІНН
Платник: Контролер: Бухгалтер: Касир: 
Квитанція: Дата здійснення операції:
Сума: 50,00 грн без ПДВ
Платник:
Адреса проживання:

Отримувач: Название: Громадська Організація «Я Є»
Банк: ТВБВ№10026/0187 Філії – Головного управління по м. Києву та
Київській області АТ «Ощадбанк»
Код ЕГРПОУ: Розрахунковий рахунок: МФО банка:
3 9 3 9 4 6 3 6 26007300702510 3 2 2 6 6 9
Призначення платежу: Вступний взнос    
ІНН
Платник: Контролер: Бухгалтер: Касир: 
   Членські взноси:
 
Заява на переказ готівки: Дата здійснення операції:
Сума: 50,00 грн без ПДВ
Платник:
Адреса проживання:

Отримувач: Назва: Громадська Організація «Я Є»
Банк: ТВБВ№10026/0187 Філії – Головного управління по м. Києву та
Київській області АТ «Ощадбанк»
Код ЕГРПОУ: Розрахунковий рахунок: МФО банка:
3 9 3 9 4 6 3 6 26007300702510 3 2 2 6 6 9
Призначення платежу: Членський взнос за  _______________ 2015 р.; реєстраційний №    

Платник: Контролер: Бухгалтер: Касир: 
Квитанція: Дата здійснення операції:
Сума: 50,00 грн без ПДВ
Платник:
Адреа проживання:

Отримувач: Назва: Громадська Організація «Я Є»
Банк: ТВБВ№10026/0187 Філії – Головного управління по м. Києву та
Київській області АТ «Ощадбанк»
Код ЕГРПОУ: Розрахунковий рахнок: МФО банка:
3 9 3 9 4 6 3 6 26007300702510 3 2 2 6 6 9
Призначення платежу: Членський взнос за  _______________ 2015 р.; реєстраційний №    

Платник: Контролер: Бухгалтер: Касир: 
 
  Пам'ятка: У заяві на переказ готівки (платіжному дорученні) або при здійсненні електронного платежу обов'язково має бути зазначено:
    - Одержувач платежу;
    - Код банку одержувача платежу (МФО);
    - Ф. І. О. платника;
    - Ідентифікаційний номер платника;
    - Дата платежу (здійснення операції);
    - Найменування (призначення) платежу (це або «Вступний внесок» або «Членський внесок за ______ ____ без ПДВ);
                 (місяць)    (рік)
    - Сума платежу.
   Квитанцію про оплату (з відміткою здійснення платежу банком) необхідно зберігати не менше 3-х років.

 
  
«Затверджено»
Правлінням Громадської організації «Я є»
Протокол № 2 від «21» жовтня 2014
 
     Положення №2
   «Про порядок присвоєння та використання фіксованого номера члена Організації»
   1. Фіксований номер (далі по тексту «номер») члена організації - це номер, який присвоюється кожному члену організації індивідуально.
   2. Привласнення номера, передує письмова заява кандидата в члени організації, про прийняття в організацію і взяття на облік.
   3. Присвоєння номера здійснюється рішенням Правління громадської організації одночасно з рішенням про прийняття кандидата в члени організації - в дійсні члени організації.
   4. При присвоєнні номера враховується:
   а) дата написання і надходження (за призначенням) заяви про прийом в члени організації;
   б) дата і час оплати і надходження на розрахунковий рахунок організації вступного внеску;
   Примітка: Надходження заяв про прийом в організацію та взяття на облік фіксується по журналу обліку заяв, що ведеться відповідальним представником організаці. Надходження вступного внеску визначається по виписці банку одержувача грошових коштів (виписка з розрахункового рахунку організації).
   5. Номер члена організації дає право, члену організації, згідно черговості, задовольняти свої законні соціальні та економічні інтереси, які надаватимуться організацією в процесі своєї діяльності (див. «Положення №7« Про порядок задоволення соціальних і економічних інтересів членів організації », Статут громадської організації «Я є» п. 2.1).
   6. Члену громадської організації організацією видається довідка про присвоєння номера.
   7. При вибутті (виключення) з членів організації номер вибулого (виключеного) члена організації нікому в подальшому не присвоюється.
   8. Призупинення у членстві організації не позбавляє члена організації номера.


 
  
«Затверджено»
Правлінням Громадської організації «Я є»
Протокол № 2 від «21» жовтня 2014

     Положення №3
   «Про конфіденційність»
   Учасник (Член) або кандидат в Члени громадської організації «Я є» підтверджує, що дає свою згоду на обробку своїх особистих даних відповідно до умов цього Положення.
   Це передбачає, зокрема, що громадська організація «Я є» може збирати, зберігати, обробляти і об'єднувати будь-які особисті дані, передані учасником (членом) або кандидатом у Члени організації.
   Під обробкою персональних даних відповідно до Закону мається на увазі будь-яка дія або сукупність дій, здійснюваних повністю або частково в інформаційній автоматизованій системі (в т.ч. локальної), які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням , поширенням, знищенням відомостей про Учасника (кандидата в Учасники) організації «Я є».
   Громадська організація «Я є» бере на себе зобов'язання про захист персональних даних членів (кандидатів у члени) «Я є» і буде використовувати технічні та організаційні засоби для захисту таких персональних даних.
   Обробка персональних даних буде проводиться виключно посадовими особами громадської організації «Я є», які дали письмові зобов'язання про нерозголошення персональних даних інших осіб і дані які стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків.
   Громадська організація «Я є» має право на передачу персональних даних без повідомлення члена (кандидата в Члени) організації у випадках:
   1. Якщо передача даних прямо передбачена Законодавством України, і тільки (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
   2. Отримання запиту від органів державної влади та місцевого самоврядування, які діють в рамках повноважень, наданих законодавством України.
   В інших випадках, доступ до персональних даних надається третім особам тільки з письмової згоди члена (кандидата в Члени) організації «Я є».
   Учасник (Член) або кандидат в Члени організації може в будь-який момент запросити інформацію про свої особисті дані в організації «Я є», оновити та виправити ці дані, а так само відкликати свою згоду на їх обробку, звернувшись в організацію «Я є».


 
  
«Затверджено»
 Правлінням Громадської організації «Я є»
Протокол № 2 від «21» жовтня 2014

     Положення №4
   "Про вступні та членські внески."
   Порядок розподілу внесків »Кандидати у члени Громадської організації« Я є »(далі Організація) оплачують вступний внесок, а члени Організації - членські внески.
   Вступний та членські внески (далі: внески) сплачуються шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. Членські внески сплачуються щомісяця.
   Примітка:
   За бажанням, - членські внески можуть сплачуватися за кілька місяців вперед (попередньо), з обов'язковим зазначенням періоду оплати (за який місяць здійснена оплата).
   Внески є одним з головних джерел капіталу Організації та спрямовуються на формування «Фонду суспільного добробуту учасників Організації« Я є »» (Детальніше див. Положення №5 «Про Фонд суспільного добробуту учасників Організації« Я є »»).
   Сума вступного та членських внесків визначається щорічно, на підставі пропозицій (опитування) членів Організації. Розмір внесків не може бути обтяжливим і значним.
   Сума вступного та членських внесків затверджується Правлінням Організації щорічно і оформляється протоколом зборів Правління. Інформація про суму щорічних внесків публікується на сайті www.jaje.info
   Розподіл (направлення) та використання внесків не підлягає змінам і залишається статичним щорічно.
   Внески в процентному співвідношенні розподіляються:
    - Вступний внесок:
   а) 80% - «Фонд суспільного добробуту учасників Організації« Я є »»;
   б) 20% - на здійснення програм Організації (див. Положення №6 «Про Програмах Організації та джерела фінансування Програм»;
    - на створення та експлуатацію матеріально-технічної бази Організації, утримання штатного персоналу, орендну плату, рекламу та агітацію, програмне забезпечення, безпеку та охорону, юридичні послуги, благодійну допомогу та інші напрямки діяльності (згідно ст. 2 Статуту).
    - Членські внески:
   а) 100% - «Фонд суспільного добробуту учасників Організації».
   Надходження внесків реєструється відповідальним працівником Організації та має персональний (індивідуальний) облік.
   На підставі письмової Заяви члена Організації може бути надана відстрочка сплати членських внесків але не більше 3-х місяців.
   За несплату членських внесків член Організації може бути виключений з членів (див. Статут п. 4.15).
   Вступний та членські внески, сплачені у власність Організації, поверненню не підлягають, ні з яких причин (див. Статут п. 4.17).
   Внески сплачуються згідно реквізитів:
   Код ЄДРПОУ: 39394636
   р / р: №26007300702510 в ТВБВ№10026 / 0187 Філії - Головного управління по м. Києву та Київській обл. АТ «Ощадбанк» МФО: 322669
 
 

 
  
«Затверджено»
Правлінням Громадської організації «Я є»
 Протокол № 2 від «21» жовтня 2014

     Положення №5
   «Про Фонд суспільного добробуту громадської організації« Я є »»
   Фонд суспільного добробуту громадської організації «Я є» (далі по тексту «Фонд») є накопичувальним Фондом коштів учасників Організації.
   Основна мета Фонду - систематичне і постійне накопичення грошових коштів для вирішення комплексу проблем, пов'язаних з життєвим рівнем членів Організації.
   Джерелом коштів Фонду є надходження від сплати вступного і, в подальшому, сплати щомісячних членських внесків. Надходження до Фонду акумулюються в процентному співвідношенні:
   а) вступні внески 80%;
   б) членські внески 100%.
   Грошові кошти Фонду (вступний та членські внески), у міру накопичення направляються в банківсько-фінансовий сектор економіки (Прим. Це найбільш прозорий і легко контрольований, з боку всіх членів Організації, спосіб інвестування. При загальному рішенні членів Організації можливі й інші шляхи інвестування) , з метою отримання пасивних доходів (Див. Статут Організації).
   Грошові кошти Фонду є спільною власністю всіх членів Організації і діляться на 2 (дві) частини:
   1. Основний капітал (вступний та членські внески);
   2. Пасивний дохід (у міру формування і надходження на розрахунковий рахунок Організації).
   Основний капітал внаслідок щомісячних внесків має постійну тенденцію до зростання. Таку ж тенденцію має і пасивний дохід.    Пасивний дохід ділиться в процентному співвідношенні на 2 (дві) частини - на «основну» і «допоміжну».
   «Основна» частину пасивного доходу в розмірі 85% спрямовується на фінансування Програми «Всім житло» (див. Детально Програму «Всім житло») а 15% на інші Програми, надання юридичних послуг, охорону і безпеку, інформаційно-комп'ютерне забезпечення, формування матеріально -технічної бази Організації, створення господарських суб'єктів (згідно Статуту), адміністративно-господарську діяльність, благодійну допомогу та інші цілі і завдання згідно Статуту Організації.
   Рішення про направлення коштів Фонду в банківсько-фінансовий сектор економіки і конкретика інвестування здійснюється на підставі рішення Правління Організації.
   Правління Організації при прийнятті рішення про інвестування враховує побажання та пропозиції (мотивовані) всіх членів Організації.
   Зміна порядку руху та розподілу грошових коштів Фонду, крім зазначеного в цьому Положенні, не передбачено.


 
 
«Затверджено»
 Правлінням Громадської організації «Я є»
Протокол № 2 від «21» жовтня 2014

     Положення №6
   «Про Програми Організації« Я є »і джерела фінансування Програм»
   Програми (програма) - це керівництво до дії і порядок правил, який повинен застосовуватися для здійснення і досягнення цілей Організації (згідно Статуту).
   Програми або програма необхідні для опису майбутніх дій і подій.
   Ініціатором Програм або Програми (далі по тексту «Програма») може бути кожен член Організації чи група членів Організації.    Програма обов'язково повинна передбачати джерела фінансування, якщо це необхідно для її здійснення.
   У тому випадку якщо для здійснення Програми немає необхідності фінансування, отже, немає необхідності і в плануванні джерел фінансування. Така позиція повинна бути відображена в концепції Програми.
   Програма може бути термінова (з конкретними термінами початку та закінчення) і безстрокова. Програма може об'єднуватися з іншою програмою або бути закрита.
   До Програми можуть вноситися зміни та доповнення.
   Основними фінансовими джерелами здійснення програм є:
   - пасивні доходи Організації (у тому числі доходи від оренди майна);
   - доходи від господарської діяльності;
   - благодійні внески;
   - безоплатна фінансова та інша матеріальна допомога;
   - пожертви фізичних та юридичних осіб;
   - за рахунок дотацій і субсидій одержуваних з приватних або державних фондів;
   - за рахунок надходжень від здійснення основної діяльності;
   - за рахунок міжнародних грантів;
   - за рахунок інших джерел, які не заборонені законодавством України.
   Закриття Програми здійснюється:
   - при виконанні Програми;
   - закінчення термінів дії Програми (якщо Програма була строкова);
   - за рішенням судових органів. Рішення про відкриття або закриття Програми, а також зміни і доповнення, приймаються       Правлінням Організації і оформляються Протоколом.


 
  
«Затверджено»
Правлінням Громадської організації «Я є»
 Протокол № 2 від «21» жовтня 2014
 
     Положення №7
   «Про черговість у задоволенні соціальних та економічних потреб членів Організації»
   Основною метою діяльності Організації є захист і сприяння законним соціальним, економічним та іншим загальним інтересам членів Організації.
   Інтереси всіх членів Організації задовольнити одночасно неможливо.
   У своїй діяльності Організація декларує принципи: публічності, рівноправності та справедливості.
   Для дотримання цих принципів, даним Положенням, запроваджується механізм, який практично дозволить здійснити декларовані принципи, а саме - черговість.
   Черговість членів Організації має місце бути тільки в тих випадках, порядках та події, які обумовлені (передбачені) при реалізації деяких «Програм» і «Положень» Організації. Більшість «Програм» і «Положень» Організації не передбачають необхідність черговості.
   За основу визначення порядку черговості приймається факт вступу в члени Організації (див. Положення №1 «Загальні положення про членство в організації» та Положення №2 «Про порядок присвоєння та використання порядкового номера члена Організації»), а також дата і час зарахування вступного внеску на розрахунковий рахунок Організації. Порядковий номер члена Організації є одночасно і індивідуальним номером черговості.
   Згідно з деякими Програмами, наприклад Програми «Всім житло», член Організації має право вибрати одну з категорій (в отриманні прав на використання нерухомості), а саме, як би чергу в черзі. У такому випадку визначення черговості має два етапи:
   • перший - право вибору згідно порядкового номера члена Організації;
   • другий - згідно категорії вибору.
   Примітка: Зміна послідовності етапів вибору (якщо такі етапи мають місце) - передбачене.
   Черговість призупиняється при несвоєчасній оплаті членських внесків і відновлюється тільки при повному погашенні заборгованості. Незалежно від дати і часу погашення заборгованості черговість відновлюється першого числа наступного місяця, наступного за тим місяцем, коли членські внески були зараховані на розрахунковий рахунок Організації.
   Термін відновлення черговості продовжується якщо на перше число місяця припадають вихідні або святкові дні.
   При виключення з членів Організації черговість анулюється.
   Інформацію, в оперативному режимі, про порядок черговості та рух, можна ознайомиться на сайті Організації: www.jaje.info

 
 
  
«Затверджено»
 Правлінням Громадської організації «Я є»
Протокол № 2 від «21» жовтня 2014
 
     Положення №8
   «Про кошторис Організації»
   З метою формування, контролю та розподілу фінансових ресурсів Організації, на ряду з «Положеннями» та «Програмами», щорічно затверджується кошторис.
   Затвердження кошторису, а також внесення до неї змін перебувають у компетенції Правління Організації.
   Кошторис ґрунтується на розрахунку та оцінці потреб Організації в матеріально-технічному забезпеченні.
   Перший етап: задаються стратегічні цілі;
   Другий етап: визначаються шляхи реалізації вироблених цілей;
   Третій етап: оцінюється і визначається ресурсна і фінансова база.
   Джерела фінансів Організації:
   - регулярні надходження від членів Організації;
   - добровільні пожертвування;
   - виручка від реалізації робіт і послуг;
   - дивіденди (доходи, відсотки) полученyие по акціях, облігаціях, іншим цінних паперів і вкладах;
   - доходи, одержувані від власної некомерційної діяльності;
   - інші надходження, не заборонені Законом;
   - доходи від реклами;
   - та інші.
   Кошторис являє собою документ, що визначає вартість програм і проектів, а також величину витрат на утримання апарату управління Організації.
   Кошторис складається і затверджується Правлінням Організації і служить для планування та обліку обсягу прийнятих до реалізації програм і проектів, для організації своєчасних розрахунків з виконавцями.
   За кожною програмою або проектом складається власна кошторис. Зведений кошторис складається шляхом об'єднання локальних кошторисів.
   Кошторис - основний плановий документ для фінансування витрат Організації. Кошторис відображає односторонній характер фінансових відносин із зовнішніми джерелами фінансування, що виражається у витрачанні одержуваних грошових коштів.
   Кошторис складається з дохідної та видаткової частини з постатейною розбивкою кожній.
   Дохідна частина кошторису - це всілякі джерела фінансування Організації, включаючи фінансові можливості самої Організації (доходи від комерційних видів діяльності), наявних або передбачуваних.
Дохідна частина кошторису формується з поділом її за програмами (проектами) і іншим надходженням.
   Видаткова частина кошторису - групується за напрямками витрат.
   Витрати за напрямками діляться на три основних групи:
   - витрати на програми або проекти, здійснювані організацією в рамках даної діяльності;
   - накладні та адміністративно-управлінські витрати;
   - витрати на підприємницьку діяльність.
   Усі витрати, що направляються на підтримку функціонування самої організації та її адміністративно-управлінського апарату, є поточними. Витрати на утримання апарату управління не можуть перевищувати 20%. Перевищення даних витрат розцінюється, як нецільове використання коштів.
   Витрати, які не можуть бути прямо віднесені до якого-небудь виду діяльності, наприклад, витрати з утримання будівель, приміщень, автотранспорту, оренду приміщень, оплату праці адміністративно-управлінського персоналу та ін., Носять загальногосподарський характер і є загальними для всіх видів діяльності. Виходячи з економічного змісту даних витрат вони повинні бути розподілені між усіма видами діяльності, включаючи підприємницьку (якщо вона ведеться в Організації).
   При відсутності доходів від підприємницької діяльності розмір загальногосподарських витрат не може перевищувати 20% від загальної вартості виконуваних цільових програм і проектів. Виходячи з заданого ліміту фінансування, визначається планована величина по кожній статті загальногосподарських витрат.
   При отриманні доходу від підприємницької діяльності, отриманий прибуток є цільовим джерелом фінансування. У цьому випадку Організація, при визначенні фінансового результату зобов'язана сплатити податок на прибуток, а потім залишилася чистий прибуток використовувати як джерело покриття витрат, пов'язаних з цілями своєї діяльності.
   На фінансування господарських витрат з чистого прибутку, може бути направлено не більше 20%, якщо Організація виконує соціальні програми або проекти.
   Порядок планування поточних витрат аналогічний порядку визначення витрат по виконуваних програм або проектів: спочатку визначається допустима величина поточних загальногосподарських витрат (ліміт фінансування), а потім - величина кожної статті цих витрат.
   Ступінь деталізації витрат визначається самою Організацією.
   До витрат з утримання Організації відносяться:
   - оплата відряджень і службових поїздок;
   - заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу;
   - відрахування до фондів соціального страхування;
   - канцелярські та господарські витрати;
   - витрати на придбання обладнання та інвентарю;
   - капітальний і поточний ремонт;
   - орендна плата;
   - оплата за телефон та інтернет;
   - поштово-телеграфні витрати;
   - витрати на проведення аудиту;
   - амортизаційні відрахування;
   - оплата комунальних послуг;
   - розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами;
   - інші витрати.
   Особливість фінансів Організації визначається специфікою її діяльності, базується на споживанні сукупного суспільного продукту, створюваного в комерційному секторі економіки.
   Невизначеність розмірів і регулярність грошових надходжень дозволяє мати можливість переглядати і перезатверджувати кошторис частіше одного разу на рік.
   Кошторис складається щорічно і термін її дії один рік. При економії та необхідності можна перенаправляти грошові кошти з однієї статті в іншу.


 
«Затверджено»
Правлінням Громадської організації «Я є»
Протокол № 2 від «21» жовтня 2014

     Положення №9
   «Про нерухомість»


   А. Нерухоме майно (далі за текстом - нерухомість), в нашому понятті
- це будь-яке майно, яке складається з землі, а також будівель і споруд на ній.
   Згідно даного Положення за призначенням нерухоме майно ділиться на два види:
   - для використання членами Організації в якості житла;
   - для використання як отримання пасивного доходу (оренда або рента).
   Придбання та експлуатація об'єктів нерухомості має первісне і одне з основних значень для членів Організації з причин:
   1. Нерухомість відіграє в житті кожної людини дуже важливу роль, а саме дозволяє задовольнити, в першу чергу, фізіологічні, психологічні, інтелектуальні та інші потреби;
   2. Нерухомість - найважливіший товар, який окрім задоволення різноманітних особистих потреб людей, одночасно є і капіталом Організації в речової формі. Права власності на нерухомість Організація набуває шляхом:
   а) Купівлі-продажу. При цьому угода здійснюється в письмовому вигляді з укладенням договору купівлі-продажу об'єкта нерухомості. За цим договором продавець зобов'язаний передати об'єкт нерухомості у власність Організації, а Організація зобов'язується прийняти цей об'єкт і сплатити за нього певну ціну. Перед укладенням договору купівлі-продажу обов'язково має бути здійснена оцінка вартості об'єкта нерухомості незалежним експертом (у письмовому вигляді). Договір купівлі-продажу об'єкта нерухомості підлягає обов'язковій державній реєстрації.
   б) Мена. При здійсненні цієї угоди, кожна зі сторін зобов'язується передати у власність іншій стороні один об'єкт в обмін на інший. При цьому права власності на об'єкти нерухомості передаються сторонами одночасно, при виконанні обома передачі нерухомого майна.
   в) Дарування. В угоді дарування дарувальник безоплатно передає або зобов'язується передати обдаровуваному об'єкт нерухомості у власність або майнове право до себе.
   г) Рента. У цьому виді угоди одержувач ренти - власник об'єкта нерухомості передає об'єкт у власність платнику ренти, а саме, Організації, яка в свою чергу, зобов'язується в обмін на отриманий об'єкт періодично виплачувати одержувачеві ренти певну суму або надавати кошти на його утримання в іншій формі. Мається на увазі два підвиди ренти:
   - довічна
   - виплачується в перебігу життя одержувача ренти;
   - довічне утримання з утриманням.
   Приклад: При придбанні нерухомості шляхом ренти, обов'язково мається на увазі, перехід (передача) прав власності на весь об'єкт нерухомості від одержувача ренти до платника ренти (Організації) у разі смерті рентополучателя.
   Організація може створювати (будувати) об'єкти нерухомості за рахунок власного виробництва або замовляти проектування і будівництво нерухомості стороннім організаціям.
   Права власності на об'єкти нерухомості Організації належать Організації і не можуть бути передані члену Організації. Об'єкти нерухомості неподільні.
   Організація, у міру придбання нерухомості та набуття права власності, передає їх в безкоштовне користування членам Організації строком до 49 (сорока дев'яти років). Термін користування встановлюється за бажанням члена Організації. Передача нерухомості здійснюється згідно черговості (див. Положення №7 «Про черговість і задоволенні потреб членів Організації») і добровільного вибору об'єкта членом Організації.
   Член Організації може відмовитися від вибору користування об'єктом, при цьому за ним зберігається черговість.
   У разі смерті або недієздатності члена Організації, який набув права користування нерухомістю, його права переходять до правонаступникам або правонаступникам (згідно Законодавства України). Період часу від смерті або недієздатності члена Організації до періоду вступу в законні права спадкоємця або спадкоємців, право користування об'єктом нерухомості переходить до Організації. Організація бере на себе зобов'язання і гарантує правонаступникам передачу об'єкта нерухомості, яким користувався померлий або недієздатний член Організації, в тому стані та місцезнаходження, в якому настали події.
   Обов'язковою умовою для правонаступникам або правонаступників є вступ в члени Організації якщо вони такими не є. В іншому випадку, права користування об'єктом нерухомості, у разі смерті або недієздатності члена Організації, переходять автоматично Організації.
   Згідно черговості, член Організації, має право користування декількома або більше об'єктами нерухомості Організації.
   Член Організації, за власною ініціативою, може відмовитися від прав користування обраного ним об'єкта нерухомості. Про свою відмову він зобов'язаний з письмовою заявою звернутися на адресу Правління Організації.
   При вступі в права користування, між членом Організації та Організацією, укладається договір. У договорі обов'язково зазначаються зобов'язання та умови користування об'єктом нерухомості.
   При придбанні або створенні (сторітельстве) об'єктів нерухомості враховуються заявки та пропозиції (думки) членів Організації. Заявки, пропозиції (думки) приймаються до расмотренного Правлінням Організації, як шляхом опитування через сайт Організації так і безпосередньо надходять на адресу Організації (письмово, по телефону та ін.).
   Рішення про придбання (купівлю-продаж, мене, даруванні, ренті) або будівництві об'єкта нерухомості, а також передачу в користування члену Організації, приймає Правління Організації та оформляє Протоколом. При прийнятті рішення Правління Організації керується виключно Статутом Організації, даним Положенням, іншими Положеннями Організації, а також Програмою Організації «Всім житло» та Законодавством України.
   Всі об'єкти нерухомості піддаються впливу фізичних, хімічних, біологічних і техногенних процесів. В результаті поступово змінюються їхні споживчі якості і функціональна придатність. З метою відновлення споживчих якостей об'єкта нерухомості, кожний член Організації, який має право користування об'єктом нерухомості, сплачує Організації щомісяця незначну суму компенсації (не плутати з орендою).
   Організація бере на себе зобов'язання зі страхування об'єкта нерухомості від стихійних лих і обставин непереборної сили, а також капітальний ремонт об'єкта, оплати обов'язкових податків до місцевого бюджету.
   Організація, при необхідності може здійснювати перебудову або переобладнання об'єкта нерухомості, його модернізацію або поточний ремонт.
   У разі незатребуваності права користування об'єктом нерухомості з боку членів Організації понад 3 (трьох) місяців, - об'єкт нерухомості, за рішенням Правління Організації, може бути проданий або підлягає обміну (договір міни) на інший об'єкт нерухомості.
   Права користування об'єктом нерухомості передбачають оплату комунальних платежів, платежів за газ, електроенергію за рахунок правокористувача.
   У разі невиконання умов договору користування об'єктом нерухомості член Організації втрачає права користування об'єктом нерухомості.
   Відновити права користування об'єктом нерухомості член Організації може в порядку черговості.
   Куплене нерухоме майно може розташовуватися (перебувати), як на території України так і за кордоном.
   Користувач нерухомого майна, яке розташовується за кордоном і належить Організації, зобов'язаний дотримуватися умов прав користування об'єктом такими ж, як і на території України. Організація оплачує за свій рахунок страхування ризиків і місцеві податки, встановлені за Законами та Правилам зарубіжної держави, де має місце мати така нерухомість.
   Джерелом фінансування вищевказаного виду нерухомості є:
   - пасивний дохід, отриманий від інвестування вступного та членських внесків, у розмірі 85%;
   - пасивний дохід (валловий або чистий) від інших видів діяльності Організації (в т. Ч. Господарської) у розмірі 85%;
   - кредити або інші види запозичення коштів.
   Для зручності контролю за грошовими коштами, призначення яких, придбання вищевказаних об'єктів нерухомості, створюється фонд під назвою «Фонд нерухомості»
(Примітка: не плутати з «Фондом інвестиційної нерухомості». Див. Далі по тексту).
   Всі грошові кошти «Фонду нерухомості» діляться на 3 (три) рівні частини. Кожна частина призначається для придбання 3 (трьох) категорій нерухомості:
   - нерухомість до 70 м2 включно (загальною площею);
   - нерухомість до 140 м2 включно (загальною площею);
   - нерухомість понад 140 м2 (загальною площею).
   Кожен член Організації вибирає один з варіантів. Вибір варіанту бажаної до придбання нерухомості фіксується на сайті Організації (див. сайт www.jaje.info) і дублюється (претендентом) письмовою заявою на ім'я Правління громадської організації (див. додаток №1)
   Примітка: Щоб уникнути непорозумінь член організації зобов'язаний вимагати і отримати письмове повідомлення Організації про те, що його вибір зареєстрований і має порядковий номер черговості.
   Рух черги, пропозиція варіантів нерухомості та корисна інформація систематично здійснюється через сайт: www.jaje.info. Черговість фіксується на сайті: www.jaje.info тільки у вигляді номера черговості (без зазначення прізвища, ім'я або індефікаційний номер члена Організації, з метою дотримання конфіденційності).
   Номер черговості на сайті: www.jaje.info має чорний колір.тПри настанні черговості, до отримання прав користування обраною нерухомістю, номер черговості має червоний колір. Це інформаційне повідомлення про необхідність оформити права користування нерухомістю.
   Про настання черговості адміністрація Організації направляє інформацію заявнику поштовим відправленням з повідомленням.
   Заявник протягом 3 (трьох) днів (термін обчислюється з моменту відправки рекомендованого листа з повідомленням) зобов'язаний прийняти рішення по суті.
   В іншому випадку право вибору надається наступного за черговістю члену Організації. Про прийняте рішення заявник зобов'язаний повідомити через сайт: www.jaje.info (див. Детально на сайті: www.jaje.info) та письмово у формі заяви на ім'я Правління Організації (див. Додаток №2).
   Заяву необхідно направити на адресу Організації поштовим відправленням з повідомленням. При виникненні спірних питань, настанні черговості отримання прав на користування нерухомістю, враховується:
   - Дата відправки претендентом поштового відправлення з повідомленням на адресу Організації;
   - Час між датою відправлення поштового повідомлення адміністрації Організації і датою отримання повідомлення претендентом.
   При відсутності реагування або реагування, яке не відповідає вимогою даного Положення з боку претендента, черговість на отримання прав користування нерухомістю призупиняється (заморожується) до з'ясування обставин та вирішення питання по суті.
   Рішення про призупинення (заморожування) черговості оформляється Наказом по Громадської організації з відповідним інформаційним повідомленням на сайті: www.jaje.info (поруч з порядковим номером претендента буде мати місце напис «заморожено»).
   Член Організації має право відмовитися від свого вибору або змінити категорію вибору нерухомості (до 70 м2, до 140 м2 або понад 140 м2) на будь-якій стадії процесу.
   При настанні такого рішення необхідно звернутися з письмовою заявою (див. Додаток №3) на адресу Правління Організації, яке необхідно надіслати поштовим відправленням з повідомленням, а також провести відповідні дії на сайті: www.jaje.info (див. Сайт: www.jaje .info).
   При відмові у виборі або зміні категорії вибору, претендент втрачає свій існуючий порядковий номер черговості і ставати в чергу повторно на загальних підставах.
   Кожна категорія нерухомості (до 70 м2, до 140 м2 або понад 140 м2) має свою черговість.
   Залежно від вибору категорії нерухомості рух черги може бути нерівномірним.
   При цьому обов'язково зберігається рівна пропорція фінансування всіх 3 (трьох) категорій нерухомості.
   Примітка: За тимчасовими показниками передбачається, що черга в категорії нерухомості до 70 м2 буде просуватися швидше ніж в категорії нерухомості до 140 м2 і ще швидше ніж в категорії нерухомості понад 140 м2.
   Інформація про нерухомість: фотографія, вартість та коротка характеристика, повинна мати місце на сайті: www.jaje.info. Претендент, при вступі в права користування об'єктом нерухомості, втрачає закріплений за ним номер черговості і має право повторного вибору будь-якої категорії нерухомості на загальних підставах.
   Номер черговості (обліковий номер) присвоюється одноразово і надалі не використовується.
   Номери черговості (облікові номери) формуються наростаючим підсумком.
   Б. Організація має право купувати нерухомість (далі по тексту «інвестиційна нерухомість») на території України та закордоном з метою отримання пасивного доходу у вигляді оренди або ренти.
   Джерелом фінансування придбання інвестиційної нерухомості є надходження від вступного та членських внесків.
   Орендна плата або рента від інвестиційної нерухомості, у вигляді чистого або валового доходу Організації, надходить в розмірі 85% в «Фонд нерухомості».
   Для контролю руху грошових коштів та джерел фінансування створюється «Фонд інвестиційної нерухомості» (не плутати з «Фондом нерухомості»).
   «Фонд інвестиційної нерухомості» і «Фонд нерухомості» відрізняються один від одного, як і нерухомість, що купується за рахунок фондів, джерелами фінансування та призначенням.
   У вартість всіх видів нерухомості (незалежно від призначення і джерел фінансування) включаються витрати по юридичному оформленню, нотаріальні послуги, витрати брокерів і експертів та інші послуги, передбачені законодавством при оформленні угод і договорів з нерухомістю.
   Нерухомість Організації, як матеріальний актив, може бути використана в якості застави або засоби забезпечення, при запозиченні коштів, за рішенням Правління Організації.
   Нерухомість Організації може передаватися в якості формування Статутного фонду підприємств господарської діяльності Організації (див. Статут Організації).

 

 
                                                                                          
Приложение №1
к Положению №9
«О недвижимости»
 
 
                                                    Правлению Организации «Я есть»
                                                    ________________________________________
                                                    (Ф.И.О.) (Ваша фамилия, имя, отчество полностью)
                                                    ________________________________________
                                                                         (порядковый номер)
 

 

                                                Заявление
 
         Прошу взять на учет, в качестве претендента на право индивидуального использования недвижимого имущества Организации в качестве жилья, по категории           ___________________
        (указывается категория недвижимости: 
          или до 70м2 включительно (общей площадью) 
          или до 140 м2 включительно (общей площадью) 
          или свыше 140 м2 (общей площадью)
        С программой Организации «Всем жилье» и Положением №9 «О недвижимости» ознакомлен(а) и согласен(а).
 
 
 
 «__» __________ 20__г.                   _________________           ____________________
                                                                (подпись)                                        (Ф.И.О.)
 
 

 
  
 Приложение №2
 к Положению №9
 «О недвижимости»
 
     Правлению Организации «Я есть»  
_____________________________________
(Ф.И.О.) (Ваша фамилия, имя, отчество полностью)
 
 
 

                                                     Заявление
 
         Прошу оформить договор на право пользования недвижимостью Организации в качестве жилья и в связи с наступившей очередностью согласно заявления от______________
(указывается дата предыдущего Заявления, о взятии на учет в качестве претендента на право индивидуального использования недвижимого имущества Организации в качестве жилья).
        Порядковый номер очереди___________ по категории недвижимости ________________________________
        (указывается категория недвижимости: 
          или до 70м2 включительно (общей площадью) 
          или до 140 м2 включительно (общей площадью) 
          или свыше 140 м2 (общей площадью)
 
        С программой Организации «Всем жильё» и Положением №9 «О недвижимости» ознакомлен(а) и согасен(а).

 
 
«__» __________ 20__г.                   _________________           ____________________
                                                                (подпись)                                        (Ф.И.О.)
 
 

 
  
 
Приложение №3
к Положению №9
«О недвижимости»
 
 
                                          Правлению Организации «Я есть»  
                                       _________________________________
                                             (Ф.И.О.) (Ваша фамилия, имя, отчество полностью)

                                   
                               
                                                            Заявление
 
         Прошу изменить категорию выбора недвижимости с категории ___________________________________ на
        (указать категорию и учетный номер)
категорию  _______________________________, как  претендента на
                               (указать категорию) 
право индивидуального использования недвижимого имущества Организации и поставить на учет в вышеуказанной категории на общих основаниях. 

Прошу аннулировать мой учетный номер в категории недвижимости_______________________________.
                                     (указать категорию)
        С программой Организации «Всем жилье» и Положением №9 «О недвижимости» ознакомлен(а) и согласен(а).
 
 
 
 «__» __________ 20__г.                   _________________           ____________________

                                                                (подпись)                                        (Ф.И.О.)

 


 
 
«Затверджено»
Правлінням Громадської
організації «Я є»
Протокол № 27 від «31" березня 2018 р.


Положення № 10
«Розрахунок вартості платежу за нерухомість,передану в користування члену організації »
Всі об'єкти нерухомості класифікуються на два види залежно від того, з якою метою організація утримує нерухомість для подальшого використання.
Відповідно до норм П (С) БУ32 нерухомість поділяється на інвестиційну та операційну нерухомість.
Призначення нерухомості (інвестиційну або операційну) - організація приймає самостійно на підставі рішення зборів Правління організації та виходячи з конкретних обставин.
Первісною вартість нерухомості, що купується (створюваної), складається з таких витрат:
- суми, які сплачуються постачальникам (продавцям) та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт;
- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на нерухомість;
- юридичні послуги, комісійні винагороди, пов'язані з придбанням нерухомості;
- інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням і доведенням об'єктів нерухомості до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.
Розрахункова сума щомісячного платежу за нерухомість, яку сплачує член організації, визначається за формулою:

 

1. ( Пс : 49 ) : 12 = Еп

2. Еп * 0,187 = А К

3.Сума платежу = Еп + А К

де Пс первісна вартість нерухомості;

Еп-сума щомісячного платежу без урахування адміністративних послуг і непрямих платежів;

4. АК - адміністративні послуги і непрямі платежі.

Приклад: первісна вартість нерухомості становить 1200000грн.

 

1. (1200000 грн. : 49 ): 12 =2041грн.

2. 2041грн.* 0,187 =382грн.

3. 2041грн. +382 =2423грн.(щомісячний платіж)

 

Платежі здійснюються в національній валюті України. У розрахунку платежу враховується курс НБУ України по відношенню до долара США на дату оплати.

  

   
Додатки:

     - до Положення №2 від 21.10.2014г. «Про порядок присвоєння та використання фіксованого номера члена Організації»;
     - до Положення №7 від 21.10.2014 р «Про черговість і задоволенні потреб членів Організації»;
     - до Положення №9 від 21.10.2014 р «Про нерухомість».
   З метою наступності декларованих Організацією, зокрема прав користування об'єктами нерухомості, вносяться доповнення до Положення №2 «Про порядок присвоєння та використання фіксованого номера члена Організації» від 21.10.2014 р та до Положення №7 «Про черговість і задоволенні потреб членів Організації »від 21.10.2014 р .:
     - у разі настання смерті члена Організації всі права, в тому числі права користування об'єктами нерухомості, можуть бути передані правонаступникам померлого. При цьому правонаступництва має бути обов'язково підтверджено (посвідчено) нотаріально або рішенням суду;
     - при двох або більше спадкоємців, право на спадкування надається тільки одному з претендентів. Вибір претендента (уповноваженого) на права і черговість в Організації, спадкоємці визначають самостійно і своє рішення оформляють нотаріально або рішенням суду;
   Примітка: поділ або будь-яке інше дроблення прав, у тому числі прав на користування нерухомістю Організації, на користь кількох або більше спадкоємців, забороняється;
     - у разі настання смерті члена Організації, який не набув права користування нерухомістю черговість отримання прав користування нерухомістю зберігаються за правонаступником, як і інші права, на підставі вищевикладеного;
     - для вступу в права правонаступництва претендент зобов'язаний:
   а) вступити в члени Організації на підставі Статуту та Положень Організації;
   б) у письмовій формі звернеться до Заяви на ім'я Голови Правління Організації з проханням про прийняття в члени Організації і з Заявою (довільної форми) про відновлення черговості або прав користування нерухомістю Організації, як правоспадкоємець;
   в) повністю погасити заборгованість перед Організацією, як
правонаступник, якщо така заборгованість має місце, в тому числі членські внески та ін. платежі;
   г) укласти додатковий Договір з Організацією про права користування нерухомістю (якщо такий договір має місце до настання смерті члена Організації).
     - якщо спадкоємцем є діючий член Організації, то права спадкування мають бути передані довіреній особі, яка не є членом Організації;
     - при віці спадкоємця молодше 14 років, права спадкування передаються опікуну або опікунської ради;
     - рішення про вступ у права спадкоємця приймається Правлінням Організації при дотриманні всіх умов даного доповнення та оформляється Протоколом зборів Правління Організації.
     З метою усунення протиріч в джерелах і величиною фінансування соціального проекту Програми «Всім житло» від 21.10.2014 р та Положенням №9 «Про нерухомість» від 21.10.2014 р вважати, що:
     - джерелом фінансування Програми «Всім житло» від 21.10 .2014 р є пасивний дохід у розмірі 85%, який Організація отримує від інвестування вступних та членських внесків;
   Примітка: під пасивним доходом в нашому випадку мається на увазі:
     - банківські депозити
     - облігації (відсотки)
     - цінні папери (дивіденди)
     - авторські права.
     - Всі інші доходи або прибуток Організації, в тому числі благодійна допомога, добровільні пожертвування або надходження від господарської діяльності та ін.
     Направляються для здійснення Програми «Всім житло» в розмірі 50%. Друга частина, в розмірі 50% спрямовується на фінансування інших Програм Організацій та здійснення адміністративно-господарської діяльності.
     Детально (див. Положення № ___ від «__» _______ 2015_ р «Про грошове
зверненні, кредитах, інвестіцірованіі та господарської діяльності Організації »)
     При різночитанні Положення №9« Про нерухомість »від 21.10.2014 р та Програми« Всім житло »від 21.10.2014 р юридична сила і пріоритет має місце за даними доповненням.