Громадська організація • Non-Governmental Organization • Общественная организация

Ми надаємо можливості

Соціальне підприємство - Об'єднаний капітал - Громадська організація

Реабілітація

«Затверджено» Правлінням Громадської організації «Я є»

Протокол № 15/1 від 13 березня 2015 р.

Соціальний проект

Програма «Реабілітація»

Під поняттям «реабілітація» мається на увазі система лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження та лікування патологічних станів, які можуть призвести до тимчасової або постійної втрати працездатності, запобігання впливу шкідливих факторів природного і соціального середовища, здатних викликати патологічні зміни в організмі.

Мета реабілітації та профілактики - швидко відновити здатність жити і трудитися в звичайному середовищі, зберегти і зміцнити здоров'я.

Основою реабілітаційних та профілактичних заходів планується використання таких важливих елементів підходу, як апаратні засоби, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, фітотерапія, раціональне якісне харчування та ін.

Для здійснення декларованих завдань планується придбання або оренда нерухомості, обладнання, техніки, сировини і матеріалів, проведення необхідних консультацій з фахівцями, залучення штатних і позаштатних працівників.

Програма передбачає розробку власних або використання діючих на практиці реабілітаційно-профілактичних програм або те й інше разом.

Фінансування соціального проекту Програми "Реабілітація" здійснюється за рахунок інвестиційної та господарської діяльності Організації (згідно Статуту та Положень Організації), а також благодійних внесків і пожертвувань.