Громадська організація • Non-Governmental Organization • Общественная организация

Ми надаємо можливості

Соціальне підприємство - Об'єднаний капітал - Громадська організація

Ліки та життя

"Затверджено" Правлінням громадської Організації «Я є»

Протокол № 13 від «03» березня 2015

Соціальний проект

Програма «Ліки та життя»

Мета соціального проекту Програми «Ліки та життя» - надання допомоги по збереженню здоров'я й порятунку життя людей.

Під поняттям «допомога» мається на увазі придбання та реалізація життєво необхідних ліків, медикаментів, медичного обладнання, імплантантів і протезів для членів організації та партнерів.

Особливістю Програми є ідея об'єднання всіх зацікавлених сторін: фізичних та юридичних осіб з метою дій, які дозволять незалежно від комерційних структур, здійснити великомасштабні (значні за обсягами) закупівлі імпортних, вітчизняних ліків і медикаментів, а також медичного обладнання, імплантантів і протезів (далі по тексту «товар»).

Дії Програми припускають:

а) направлення пропозицій зацікавленим юридичним та фізичним особам про участь у проекті;

б) при наявності партнерів - розробка спільного плану дій;

в) за відсутності партнерів - складання самостійного плану дій.

Обов'язковою умовою Програми є забезпечення максимальної гласності та публічності з використанням інформаційного сайту Організації.

Головне завдання Програми - досягти вкрай низької ціни на товар порівняно з діючими цінами, а в деяких випадках (за рахунок внутрішніх резервів і економії) товар надавати нужденним у вигляді благодійної допомоги.

Основне гасло Програми - будь-яка дія краще бездіяльності. Наші дії дозволяють врятувати себе самого.

Внаслідок незалежної самостійної політики в області закупівлі і руху товару, а також при повній гласності та публічності (у тому числі в засобах масової інформації) всього процесу, Програма досягне Головною завдання.

Строк здійснення Програми - безстрокова.

Джерело фінансування Програми:

- Консолідовані грошові кошти учасників та партнерів;

- Грошові кошти Громадської організації «Я є» (згідно Статуту та Положень).